Partneri a klienti povedali o nás

"Lucia Vargová Ištvaniková je výnimočný človek a vynikajúci odborník. Počas našej 6-ročnej úzkej spolupráce som sa veľakrát presvedčila o jej odbornosti s klientami, ako aj pozitívnemu prístupu k ľuďom. Klienti, ktorí k nej prichádzajú, sú veľmi spokojní s jej službami, prístupom, ochotou pomôcť a prispôsobiť sa situácii klienta, a jej výbornej odbornej spôsobilosti, ktorá im naozaj pomôže v situáciach, v ktorých sa nachádzajú. Nie jedenkrát bola Lucia ochotná prispôsobiť svoj rozvrh tak, aby vyšla niekomu v ústrety. Nie jedenkrát riešila ťažké krízové situácie, či už na pracovisku alebo v rodinách, kde jej prístup pomohol zlepšiť alebo vyriešiť situáciu. Jej cieľom je pomôcť každému, kto má záujem prísť a urobiť niečo pre seba a svojich blízkych. Som veľmi rada, že môžem spolupracovať s Luciou a že bez váhania viem odporúčiť jej služby ďalším klientom.

Ak sa niekto rozhodne pre jej prednášku, určite neoľutuje, Lucia je výborný lektor, ktorý vie zaujať ľudí, odborne vysvetliť a priniesť osobné príbehy, ktoré ľuďom pomôžu posunúť sa v živote, či už v oblasti emocionálnej inteligencie, partnerských vzťahov alebo asertivite."

15. november 2016

Miriam Lachova
HUMAN DYNAMIC GROUP

"Dlhodobá spolupráca a individuálny prístup obohatil náš tréningový proces. Vďaka získaným poznatkom sa nám darí neustále zvyšovať výkonnosť a psychickú odolnosť športovcov."

21. máj 2015

Ing. Marek Reisinger
Lukoklub Košice

"Denne sa pri svojej práci stretávam so situáciami, kedy je náročné správne pomôcť, poradiť klientom s ich životnými situáciami. Preto oceňujem, že v prípade, kedy nepostačuje len právne poradenstvo, môžem sa obrátiť na niekoho, komu dôverujem a aj na základe vzájomnej spolupráce je možné poskytnúť lepšie a rýchlejšie riešenie vzniknutej situácie. Takto sú klienti lepšie pripravení a jednoduchšie zvládajú aj ťažké životné obdobia."

13. november 2016

JUDr. Ján Mikuľak
Advokát