V rámci psychologického poradenstva a terapie ponúkame

Individuálne poradenstvo a terapia pre dospelých

Poradenstvo a terapiu môžu využiť dospelí, ktorých trápia:

 • partnerské problémy
 • rodinné problémy
 • výchovné problémy
 • pracovné problémy
 • zdravotné ťažkosti
 • poruchy spánku
 • znížená koncentrácia a výkonnosť
 • prežívanie celkovej nespokojnosti v živote
 • zásadné životné zmeny (napr. zmena bydliska, zmena práce, zmeny súvisiace s deťmi, rozvod)
 • problémy súvisiace so stresom
 • iné ťažkosti, ktoré znižujú kvalitu života

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Individuálne poradenstvo a terapia pre detí

Poradenstvo a terapia sú určené pre deti, ktoré sa sťažujú na niektorú z uvedených ťažkostí (prípadne, keď si rodičia/rodina/učitelia/kamaráti všimli niektorú z uvedených ťažkostí):

 • problémy s adaptáciou na rozličné zmeny v živote (rodinné, bydlisko, školské zariadenie, kolektív)
 • vzdelávacie ťažkosti
 • výchovné problémy
 • zdravotné ťažkosti podmienené stresom (napr. bolesti brucha, hlavy)
 • strach z tmy
 • poruchy spánku
 • strach z odlúčenia od blízkych
 • zhoršenú kvalitu spánku
 • nedostatok pozornosti a dožadovanie sa zvýšenej pozornosti
 • kariérne poradenstvo

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Párové poradenstvo a terapia

Párové poradenstvo a terapiu poskytujeme párom, manželom, rodičom a deťom, súrodencom (prípadne inej kombinácií dvoch osôb), ktorí sa rozhodli:

 • zlepšiť svoje vzťahy
 • zlepšiť vzájomnú komunikáciu
 • zlepšiť partnerský život
 • vyriešiť spoločné ťažkosti a konflikty

Partneri a manželia môžu využiť párové poradenstvo a terapiu, keď prežívajú:

 • partnerskú krízu
 • vzájomné odlúčenie
 • obdobie pred a po rozvode

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Nácvik relaxačných techník pre detí a dospelých

Jednotlivé relaxačné techniky a metódy:

 • slúžia na obnovu psychickej rovnováhy
 • vedú k úprave psychofyziologických procesov
 • pomáhajú znižovať napätie
 • pomáhajú pri úzkostiach
 • pomáhajú pri psychosomatických ochoreniach
 • pomáhajú pri zvládaní záťaže a stresu

Ako preventívne metódy zlepšujú sebareguláciu človeka a celkovo posilňujú zdravší životný štýl.

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Psychologické poradenstvo a terapia mimo Centra

Individuálne, párové poradenstvo a terapiu poskytujeme najmä v priestoroch Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých, ale v špecifických prípadoch sa vieme prispôsobiť potrebám klientov. Nenavštevujeme klientov v ich domácom prostredí. V špecifických situáciách, z objektívnych dôvodov a najmä pokiaľ pracovné prostredie a náplň práce klienta/klientov umožňujú vytvoriť si tiché, nerušené miesto, poskytujúce diskrétnosť na vopred dohodnutý a potrebný čas, vieme sa prispôsobiť vašim požiadavkám.

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Psychologické poradenstvo cez Skype

Pokiaľ máte záujem o individuálne poradenstvo, ale nemôžete sa ho zúčastniť osobne, ponúkame vám možnosť realizovať individuálne poradenstvo prostredníctvom aplikácie Skype.

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.