Naši partneri

JUDr. Ján Mikuľak, advokát

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4923

sídlo:Františkánska 5, 040 01 Košice
email:mikulak@mikulak.sk
Tel.:+421 55 7275 225
Fax:+421 55 7275 113