O nás

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

Som psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobného rozvoja detí a dospelých. Magisterské aj doktorandské štúdium som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity so zameraním na klinickú, pracovnú a sociálnu psychológiu. Následne som pokračovala v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia, ktoré som v roku 2014 ukončila špecializačnou skúškou. V súčasnosti pokračujem vo vzdelávaní v špecializačnom odbore klinická psychológia.

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii, výcvik relaxačnej psychoterapie pre deti, dospelých a tehotné, Sandplaying – komplexný kurz, kurzy krízovej intervencie a základy koučovania. Mám bohaté skúsenosti s telefonickou krízovou intervenciou a terénnou krízovou intervenciou. Som členkou tímu krízovej intervencie Modrý anjel.

Od roku 2005 sa venujem lektorskej činnosti, príprave a realizácií tréningov v oblasti osobnostného rozvoja, v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania
a zdravého životného štýlu.

V rámci poradenskej a terapeutickej praxe sa venujem individuálnym klientom (deťom aj dospelým), partnerským problémom, rodinným problémom, výchovným problémom, pracovným problémom (jednotlivcov aj kolektívov) a problémom súvisiacim so stresom.