Naše údaje

Kontaktné údaje

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.
Telefón: +421 915 961 770
Email: luciaistvanikova@cor.sk

Najdete nás

Hroncova 3, 040 01 Košice
1. poschodie

Najbližšie pravidelné linky MHD Košice

Zastávka: "Technická univerzita"
Čísla spojov: 7, 12, 19, 22, R4

Zastávka: "Amfiteáter"
Čísla spojov: 6 9 12 19 22 55 R3 R4 R7