V rámci pracovného a kariérneho poradenstva ponúkame

Kariérne poradenstvo pre dospievajúcich

Výber budúceho povolania býva často témou, ktorou sa intenzívne zaoberajú rodičia aj ich deti. Pokiaľ sa nachádzate v živote v období zvažovania výberu strednej/vysokej školy a potrebovali by ste odbornú pomoc pri rozhodovaní, ponúkame vám:

  • Psychodiagnostika a testovanie
  • Pomoc pri hľadaní optimálneho vzdelávacieho a profesijného smerovania

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Pracovné a kariérne poradenstvo pre dospelých

Pracovné a kariérne poradenstvo môžu využiť klienti, ktorí sú síce zamestnaní, ale chceli by zmeniť svoje pracovné pôsobenie (oblasť, pracovnú pozíciu...) a nevedia ako na to, či ktorým smerom sa vybrať. Rovnako je určené aj pre študentov a nezamestnaných hľadajúcich si svoje miesto na trhu práce.
Na ceste Vášho rozhodovania a hľadania Vám vieme poskytnúť:

  • Psychodiagnostika a testovanie
  • Identifikácia silných a slabých stránok
  • Pomoc pri príprave životopisu, motivačného listu a základného profilu
  • Pomoc pri príprave podkladov na pohovor
  • Pomoc pri príprave na pohovor – vhodné a nevhodné odpovede na kladené otázky
  • Možnosť simulovaného pracovného pohovoru (aj s videonahrávkou) a následná spätná väzba
  • Efektívne vyhľadávanie potenciálnych zamestnávateľov
  • Nácvik oslovovania potenciálnych zamestnávateľov

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.

Prednášková a tréningová činnosť

Jedným zo základných pilierov našej práce je individuálny prístup ku každému klientovi.
Z toho dôvodu uvádzame základné témy prednášok a tréningov. Uvedené témy, ako aj ich špecifické oblasti, pripravujeme podľa potrieb a cieľov vašej organizácie.

Zo skúseností vieme, že prednášky a tréningy občas nestačia, že podnietia k ďalším otázkam
a hľadaniu odpovedí. Ponúkame vám možnosť venovať sa niektorej z tém aj prostredníctvom individuálnych stretnutí.

Základné témy:

Verbálna

Neverbálna

Telefonická

komunikácia

Asertivita

v

každodennom
živote

Ako riešiť

konflikty

na
pracovisku

Vedenie

a motivácia zamestnancov

Manažment času

Ako efektívne

využívať svoj čas

Hodnotenie
a

odmeňovanie zamestnancov

Zvládanie záťažových situácií

Stres manažment

Syndróm vyhorenia

Emocionálna

inteligencia

Kritické

myslenie

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770
alebo využite náš kontaktný formulár.