Cenník služieb centra osobnostného rozvoja
detí a dospelých

Názov službyCena
60 minút
Cena
90 minút
Individuálne poradenstvo a terapia (deti a dospelí)20€30€
Individuálne poradenstvo a terapia mimo Centra30€40€
Párové poradenstvo a terapia35€45€
Párové poradenstvo a terapia mimo Centra45€55€
Skupinové poradenstvodohodoudohodou
Psychologické poradenstvo cez Skype 20€30€
Nácvik relaxačných techník (deti a dospelí)20€-
Nácvik relaxačných techník pre tehotné20€-
Psychodiagnostika a testovanie50€-
Kariérne poradenstvo pre dospievajúcich25€35€
Pracovné a kariérne poradenstvo pre dospelých30€45€
Práca na projektoch40€-
Prednášková a tréningová činnosťdohodoudohodou
Vystavenie potvrdenia 10€
Po vzájomnej dohode je možné dohodnúť si zľavu z individuálnej konzultácie pre rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, študentov, dôchodcov a nezamestnaných.
Ceny sú konečné
Platný od 01.01.2018PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.
Mám záujem o ponúkané služby

Spôsob platby

Na mieste v hotovosti: Bude Vám vystavený prijmový doklad
Prevod/Vklad na bankový účet: Bude Vám vystavená faktúra
Platba vopred